Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen

Dit is een theoretisch model welke beschrijft welke thema’s en doelgebieden behandeld zouden moeten worden in een programma. Er zit een opbouw in.
Lees van onder naar boven.
Er zijn drie doelgebieden: (kolom 2)
Preventie en educatie; specifiekere (psycho) educatie; en enforcing (therapeutische doelen)
De thema’s (eerste kolom) volgen op elkaar.
Fun en creatief bezig zijn is nodig om met kinderen een uitdagende en vertrouwen opbouwende omgeving te creëren.
Fear en trust zijn de eerste thema’s waarmee je aan de slag moet met asielzoekers kinderen. Je zal eerst angst meten wegnemen en vertrouwen krijgen voor je met andere inhoudelijke thema’s aan de slag kunt gaan.

Communicatie elkaar verstaan en een goede werk-modus vinden is weer nodig om met emoties te kunnen werken. Herkennen van emoties en hoe je deze de baas kan worden helpt bij het zoeken naar een (nieuwe en of positieven) identiteit.  De volgende stap is leren omgaan met stress, situaties en toekomst. De stress reductie kan nog onderdeel uit maken van psycho educatie als het doel verwijzen is.

Een volgende stap binnen het thema enforcing vallen niet onder de psycho educatie doelen, maar zijn wel nodig voor enkele kinderen. Ze zijn hier beschreven als doelen als kinderen verwezen zouden moeten worden. In de derde kolom leest u de primaire doelstellingen die bij verschillende stappen horen. In de vierde kolom leest U mogelijke interventies.

doelenbook