Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen

Hero-books

Inleiding.

Repssi is een Zuid Afrikaanse Programma organisatie die een serie producten ontwikkeld heeft om kinderen te ondersteunen die een verlies of trauma ervaring hebben. Origineel opgezet om HIV en AIDS wezen te ondersteunen is het programma steeds verder ontwikkeld en word het ingezet voor een bredere groep kinderen in het Afrikaans continent. Vluchteling kinderen in Tanzania, ex-kindsoldaten in Oeganda en internal-displaced children in Somalië.
Het programma richt zich op kinderen vanaf 6 tot 18 jaar. De jongere kinderen meer door middel van mediatie (werken met de community, de oudere doelgroep steeds directer d.m.v. Herobooks, Tree of Life en Journey of life workshops.
Het programma bestaat uit zo’n 18 draaiboeken en training manuals die een brede community aanpak van kind ondersteuning aanbied. De belangrijkste doelstelling is “psycho-social-support” en Empoweren van kinderen en hun omgeving. (hierover later meer)

Een brede community aanpak wil zeggen dat het hele spectrum van interventies en acties om echt wat te bereiken met kinderen is ontwikkeld.
Uitgangspunt is dat je een kind als individu wel kan ondersteunen, maar als de familie niet mee verandert, of de community niet verandert, er nog niet veel bereikt zal worden. Misschien moet ook een politieke verandering bewerkstelligd worden om echt iets in de situatie van kinderen te laten veranderen. Deze brede community gebaseerde aanpak spreekt erg aan en is bewezen effectief. De concepten van dit programma zijn vergelijkbaar met een aantal uitgangspunten en concepten van Mind-Spring: Empoweren, gebruik maken en terugvinden van eigen identiteit, d.m.v. het voor en door principe.

REPSSI Principles Mind-Spring uitgangspunten.

Psychosocial Support Programme Principles

Evidence-based practice and research on psychosocial support have come up with several recommendations about how to promote psychosocial support programming.

Attitudes

Psychosocial support approaches aim to:

• Promote respectful ways of interacting with children, families and communities. Building a sense of dignity is important in developing a sense of wellbeing.

Participation

Psychosocial support approaches aim to:

• Consult children and families about what types of support would be appropriate and helpful, and how they could be involved.

Social Support

Psychosocial support approaches aim to:

• Draw on and enhance existing constructive cultural, social and spiritual ways of coping and developing

• Promote support and care of children and youth towards one another as a way of fostering connections and building a sense of self and community.

Family Support

Psychosocial support approaches aim to:

• Draw on and enhance existing connections and relationships that the child has with trusted caregivers (e.g. rather invest in helping caregivers to support children than bring experts in from outside to work with children).

 


Mind-Spring uitgangspunten en principes: Zo veel mogelijk evidence based of in ieder geval best practice programma’s gebruiken.

Gebruik makend van volgende principes

Attitude:

Respectvolle en gelijkwaardige manier van samenwerking met deelnemers en trainers.
Doel is eigenwaarde en zelfrespect te helpen hervinden evenals een positie identiteit

Participatie:

Mind-Spring is een voor en door- programma die vooral ook luistert naar de noden en wensen van de doelgroep. Mind-Spring wordt mede uitgevoerd door mensen uit de doelgroep.

Sociale ondersteuning

Mind-Spring zoekt naar positieve identiteit en Empoweren van de doelgroep.

Wij maken gebruik van de her- en erkenning van de doelgroep onderling met respect voor eigen cultuur, waarden en normen.

Mind-Spring werk zo veel mogelijk binnen eigen leefomgeving en samen met community en intermediairen.

Familie ondersteuning

De opvoedingsondersteuning is er vooral op gericht mensen te ondersteunen bij het opvoeden (opgroeien) binnen twee culturen, rekening houden met eigen én nieuwe waarden en normen

   Voor de Nederlandse situatie heeft Mind-Spring de gebruikers rechten gekregen van de organisatie en willen wij dit programma vertalen en aanpassen aan de Nederlandse situatie met het doel de interventies in te zetten voor de volgende doelgroepen:

- Kinderen van asielzoekers die in een opvangcentrum leven.
-
Kinderen die in een niet veilige thuissituatie leven. (huiselijk geweld)

Hoe is het programma opgebouwd en uit welke onderdelen bestaat het? Hieronder volgt een lijst met de belangrijkste draaiboeken uit de serie voor de Nederlandse versie van Herobooks/Heldenboeken. De grijs gearceerde draaiboeken zijn de belangrijkste die in samenhang met elkaar een Nederlandse versie moeten gaan vormen.

Geen interventies zonder pleitbezorging of beïnvloeding van beleidsmakers en organisaties en financiers.

Hier het pleitbezorgers handboek.

1: ADVOCACY

Manuals and tools in this category were developed in order to influence policy and direct change to the social

conditions that directly affect wellbeing of all individuals.

Psychosocial support advocacy toolkit

This toolkit aims to support non-governmental organizations (NGOs) and community based organisations (CBOs) in developing

countries, to plan and implement effective advocacy work around psychosocial support (PSS).

The focus of this toolkit is PSS advocacy, which looks at influencing people and organisations in power to create an environment

which protects the rights, health and welfare of children and young people, whether orphaned, affected by HIV and AIDS, or

victims of war and abuse. For NGOs/CBOs involved in PSS, this means understanding the role of advocacy in relation to other

responses to PSS, such as information, education and communication (IEC), community mobilization and service provision.

Diverse mainstreaming guides. Dit zijn Handboeken training en

implementatie voor verschillende situaties.

De belangrijkste voor de Nederlandse versie zijn vooralsnog:

Mainstreaming psychosocial care and support into home based care programmes

Diverse mainstreaming guides. Handboek implementatie voor verschillende situaties.

De belangrijkste voor de Nederlandse situatie zijn:

Mainstreaming psychosocial care and support through child participation

Participation is one of the key principles of psychosocial support. Indeed it could be argued that, to some extent, they are two sides

of a coin. It is through getting involved that children: 1) enhance their resilience and decrease their vulnerability; 2) discover and

develop their talents; 3) discover and enhance their own strengths; 4) are able to overcome many of their psychosocial challenges.

These guidelines provide practical steps to mainstream psychosocial support through child participation.

 

Mainstreaming psychosocial care and support: Facilitating community support structures

This guide presents practical information shared by Transcultural Psychosocial Organisation (TPO) Uganda about its lessons

learned along with descriptions of actual community-oriented interventions to inform them in their design and implementation of

psychosocial and mental health support in the aftermath of emergencies.

 

3: FAMILY AND COMMUNITY SUPPORT:

Manuals and tools in this category were developed to support the provision of PSS within the family and community, i.e., everyday care and support provided by caregivers, friends, community members (potential to reach and benefit a significant percentage of less severely affected individuals at any time, the most

powerful and sustainable form of PSS)

Het belangrijkste draaiboek in deze serie. Hoe maak je met kinderen hun eigen helden boek.

Making a hero (active citizen) book: A guide for facilitators

A facilitator’s guide to leading groups of children or youth through a series of autobiographical storytelling and art exercises,

designed to support each child or youth to identify one significant but manageable psychosocial obstacle that is standing between

them and their goals, and to further support them to find ways to gain more power over this obstacle. This guide is also available

in Afrikaans, Swahili and Portuguese.

Het handbook Digitaal Herobook making

Digital hero book toolkit

This toolkit is designed to help facilitators implement digital hero booking with their groups. A digital hero book is a digital

version of a book that can be stored or viewed electronically.

  Voorbeeld boeken beschikbaar

Een voorbeeld van een aantal Heldenboeken van kinderen.

Hero book anthology: A collection of hero stories from Southern Africa

A collection of 9 hero stories of children from Southern Africa. The children are the authors and illustrators of these stories.

The authors take us on a “victory journey” where each child highlights how they named and identified strategies to overcome their

challenges. These challenges include: dealing with suicidal thoughts, sexual abuse, jealousy and hopelessness. The authors illustrate

how internal and external resources facilitated their victory. Developing hero stories gives children a platform to celebrate small

but significant steps along the journey towards their goals. These hero stories are set to inspire other children who might be going

through similar challenges.

Een voorbeeld van heldenboeken van ex-kindsoldaten.

Anthology of hero stories (of Uganda children and youth associated with

fighting forces). A study in resilience

This anthology captures the life experiences of 7 young Ugandans who were abducted into fighting forces during the rebel

insurgence led by the Lords Resistance Army. Their stories of hope, resilience and courage are highlighted in their hero books.

These hero books further underscore the importance of family and community support, peer to peer support, the importance

of traditional rituals and other specialized support in helping these children deal with their experiences. Through the development

of the hero books the 7 youth have managed to set goals and to find means of overcoming their challenges.

Een creatieve manier om een levengeschiedenis met kinderen te maken. Op zoek naar steunfactoren en risico’s.

Tree of life

Tree of life is a psychosocial tool based on narrative practices that uses tree parts as a metaphor for different aspect of our lives. The tool helps trained counsellors and paraprofessionals facilitate conversations with children about loss and bereavement in a way that helps them also share stories of hope, shared values and connections to those around them as well as to those who have died.

Kloppen jouw herinneringen wel? Een meer interventie gericht programma om met kinderen te werken aan herinneringen en ervaringen.

Memory work manual: Facilitator’s Guide

A facilitator’s guide for memory work workshops. The manual highlights memory Work techniques that are designed to help

families cope with death and grief, and to plan for the children’s future adjustment and well-being. The techniques described in the

manual include memory books and memory boxes. These help children build their identity and strengthen emotional capacity, to

understand the past and be less afraid of the future. This manual is also available in Swahili and Portuguese.

Een draaiboek vol praktische workshops om met familie en community aan de gang te gaan over social support binnen de gemeenschap.

The Journey of Life:

Community Workshop to Support Children

The Journey of Life series helps communities to support both caregivers and children in need. With individual and community

resources often stretched to the breaking point by war, violence, natural disasters, HIV and AIDS, people need the information and

skills to be able to plan a course of action. These workshops encourage reflection, dialogue and action among children, caregivers, and concerned members of the community. It is comprised of Awareness Workshops, Action Workshops and Picture Codes.

Welke zijn de specifieke NEEDS van kinderen. Kids-club is een goede manier om “awareness “ te bouwen en de samenhang van support te mobiliseren.

Facilitating care and support through kids clubs: A training guide for kids club leaders

A training guide for kids Club leaders, designed to equip them with the knowledge and skills that they will need to start up and run

kids clubs. The training seeks to help participants understand that kids clubs are a link in the chain of community and family day-today

care and support for children. Although kids clubs may be different the underlying principles of using kids clubs is to facilitate

care and support. Kids clubs can be one part of a larger childcare program where the kids clubs provide an opportunity to ‘checkin’

on the children and identify specific needs.

Kinderen kunnen zichzelf en elkaar ondersteunen.

Mobilising children and youth into their own child and youth led organisations

This publication explores child- and youth-led organisations from many different angles, amongst others, HIV and AIDS prevention,

the critical role of adults within these organisations, and economic strengthening. It is aimed at adults, working with children and

youth, who want to move towards giving these children and youth greater autonomy and participation opportunities, and at

children and youth who would like to assume more responsibility around matters that concern them.

Een gids voor therapeutische psychiatrische ondersteuning voor deze kinderen.

Niet voor dit programma maar voor de GGZ waar soms heen verwezen moet worden.

5: SPECIALISED MENTAL HEALTH SERVICES:

This category is for manuals or tools that are focused on services supporting individuals with clinical mental health diagnoses. These

services include psychiatric, clinical psychological, and specialised traditional healer services (potential to reach and benefit only a

very small fraction of the most severely affected individuals at any time)

Doen wij ertoe? Doen wij wat wij denken dat wij doen.

Over monitoring en evaluatie.

Monitoring and Evaluation

This category includes those publications that do not fit neatly into the IASC pyramid of mental health and

psychosocial interventions.

Are we making a difference?

If we are running a psychosocial support programme, it’s important for us to keep asking ourselves: “Are we making a difference in

the lives of the children?” It is indeed possible to do simple, ongoing monitoring and evaluation that will help you and your staff to

assess your activities. In this way, you will improve your work and you will gain information to report to donors. This manual gives

you a set of tools that you can use in ongoing monitoring and in simple impact evaluation with your staff.

De grijs gearceerde draaiboeken worden aangepast aan de Nederlandse situatie en vertaald, geschikt gemaakt voor gebruik in de Nederlandse situatie.

De niet gearceerde draaiboeken zijn mogelijk wel (ten dele) te gebruiken in de eerste opzet van de Nederlandse versie. Ze zijn wel vernoemd om U een beter inzicht te geven in de veelomvattendheid van het product.

Diverse andere draaiboeken zijn niet genoemd omdat die te specifiek ingaan op de problematiek van HIV-AIDS of de bijzondere situatie in b.v. fostercare.

Belangrijkste werkmethodieken die terug komen in verschillende handboeken of die ter beschikking van de trainers zijn, noemen wij hier TOOLS.

Een korte samenvatting geven wij in onderstaand schema. In de laatste kolom geef ik een indicatie wat de functie in de Nederlandse opzet kan of zal zijn.