Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen

HeroBooks?
Heldenboeken in Nederlandse AZC’s.

 

groep2Van de stichting kinderpostzegels nederland hebben wij een belangrijke bijdrage gekren om een Mind-Spring Junior te ontwikkelen.
Bij de ontwikkeling voor deze groep maken wij natuurlijk gebruik van Mind-Spring modules (zoals de oudertraining die paralel gaat lopen) en vanzelfsprkend houden wij vast aan de (bewezen effectieve) opbouw van psycho educatie en training (empoweren).
Verder  maken wij gebruik van Journey of Live, Herobooks manual. (bewezen effectie programma, ontwikkeld door REPSSI en een licentie verkregen om binnen mind-spring (onderdelen van) te gebruiken.
De herobooks om te gaan werken met kinderen in centra. Samen met Mind-Spring trainers, GGZ medewerkers en mogelijk derde partner..

De Journey of live draaiboeken bestaan uit twee draaiboeken met activerende modulen voor community. Omdat dit zich meer richt op de omgeving, ouders, facillitators, intermediairen en andere bewoners is hier een andere partner voor nodig.

Meerdere takken aan de Herobook boom?

De draaiboeken zijn aangepast aan Nederlandse situatie. Immers in AZC’s wordt gesignaleerd dat huiselijk geweld en KOPP problematiek een groot probleem is of kan worden.

Het programma zal dus ook een specifieke focus moeten hebben op deze twee thema’s:

-        Voorkomen kindermishandeling

-        Voorkomen van (de gevolgen van) huiselijk geweld.

-        Ex-AMA’s ? een belangrijke doelgroep van jongeren die tussen wal en schip dreigfen te vallen. Ik kan mij goerd voorstellen dat herobook making een meerwaarde kan hebben in Empowering van deze doelgroep.