Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen

Psycho Sociale ondersteuning van kinderen

in een asielzoekers opvang.

Het maken van een Herobook: heldenboek.

Mind-Spring is een programma voor en door asielzoekers en vluchtelingen, met het doel elkaar psycho- sociaal en rond opvoeding te ondersteunen.

Het programma richt zich op vluchtelingen met verblijf status, maar vooral ook op asielzoekers zonder verblijfstatus die nog in een opvang situatie wonen.

Voor meer informatie over Mind-Spring verwijs ik graag naar de website: www.mind-spring.org

Het programma Mind-Spring en haar trainers en GGZ betrokkenen worden steeds vaker benaderd met de vraag of er ook een soortgelijke ondersteuning voor kinderen binnen een opvang voorziening kan worden ontwikkeld.

Er zijn verschillende signalen uit verschillende hoeken die zorg uitspreken over de ontwikkeling van kinderen, en de behoefte aan support van kinderen.

Er zijn signalen over een verhoogd risico op kindermishandeling, kinderen die zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en signalen van de ouders zelf die zich zorgen maken over hun kinderen.

Mind-Spring voelt zich mede verantwoordelijk om te helpen een support op te zetten, anders dan bestaande activiteiten die meer op educatie of afleiding zijn gericht.

Er zijn wel sport activiteiten en leuke dingen voor de kinderen (de vrolijkheid) en locale initiatieven die kinderen wel ondersteunen. Echter een meer GGZ-preventieve interventie hebben wij nog niet kunnen onderscheiden.

Een GGZ preventie interventie lijkt nodig om kinderen die ernstig trauma hebben meegemaakt, familie, vrienden en bezittingen zijn verloren, te helpen weer een positieve nieuwe identiteit te laten (her)vinden.

Kinderen hebben veel veerkracht, maar hebben in een leefsituatie in een AZC niet de ruimte om dat zelf te hervinden.

Op zoek in de internationale NGO programma wereld kwam ik de organisatie REPSSI tegen die een volledig (bewezen effectief) programma heeft ontwikkeld wat bruikbaar lijkt voor onze doelstelling.

Het programma is zeer compleet, inclusief assessment manual en monitoring en evaluation tools.

De draaiboeken richten zich op alle niveaus van de leefwereld van kinderen.

Het programma richt zich op kinderen vanaf 6 tot 18 jaar. De jongere kinderen meer door middel van mediatie (werken met de community), de oudere doelgroep directer d.m.v. Herobooks, Tree of Life en Journey of life workshops.

Het gebruikersrecht voor Nederland is al verworven door Mind-Spring (Context) en enthousiaste medewerkers hebben zich georiënteerd op de mogelijkheden.

Het theoretische uitgangspunt van het programma vindt zijn oorsprong is het “Positieve deviantie” principe. Het blijkt dat er mensen / kinderen zijn die in een bedreigde omgeving zich op een natuurlijke manier positief onderscheiden van anderen in dezelfde groep. Ze hebben een natuurlijke manier van overleven en een soort “aangeboren” vermogen positief hun kansen te blijven zien.

Een belangrijke eigenschap daarbij blijkt te zijn dat je in een dergelijk situatie de “keuze” hebt om je “slachtoffer” te voelen, of “een held” te voelen die het zal overleven. (Heroïc Imagination[1], dr. Philip Zimbardo van de Stanford University, deed veel onderzoek naar dit principe:) [2]

Het REPSSI programma zoekt naar manieren om op een creatieve manier deze positieve energie bij kinderen op te roepen of te hervinden. Een van de belangrijkste instrumenten daartoe is het maken van “HEROBOOKS” Heldenboeken. (meer literatuur verwijzingen in de bijlage)

Bijzondere aandacht hebben wij ook voor het handboek: Monitoring en evaluation, wat ons in de gelegenheid stelt om vanaf de opzet te werken aan de validatie van de Nederlandse versie. Wij hopen door zo te werken aan goed “project Cycle management” te kunnen doen en ons voortdurend bewust te zijn: “Doen wij nog steeds wat wij denken te doen?”

In de inleiding beschrijven wij eerst de belangrijkste ingrediënten van het pakket om u een indruk te geven van de mogelijkheden van het programma. Daarna volgt een voorstel van een programma opzet voor de Nederlandse situatie.

 


[1]http://heroicimagination.org/ http://www.myhero.com/go/home.asp

[2] Fostering the heroic imagination, phillip Zimbardo