Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen
PSYCHO-EDUCATIE

Psycho-educatie is een proces van voorlichten over de psychische processen die kunnen spelen na een trauma of rond psychische problemen. Daarnaast zit er een educatieve kant aan die mensen leert minder last te hebben van hun problemen en te voorkomen dat klachten erger worden. Psycho-sociale ondersteuning richt zich op mensen die psychische problemen hebben, of zich psychisch extra belast voelen. De steun bestaat uit het voeren van gesprekken en het proberen te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement komen.

De psycho-educatie van Mind-Spring richtte zich in eerste instantie alleen op asielzoekers, maar later begon het project Mind-Spring zich tevens te richten op vluchtelingen. Met het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn de sociale en psychische problemen van een vluchteling namelijk nog niet verdwenen. Problemen rond depressie, alcohol en drugsmisbruik, opvoeding kinderen, gezinshereniging en sociale isolatie worden niet in het AZC achtergelaten. De ervaring leert tevens dat wanneer vluchtelingen een verblijfsvergunning en daarmee een veiligere basis om te leven krijgen, zij dan pas toekomen aan de verwerking van eventuele trauma’s, verlies of ander groot leed. De meeste vluchtelingen krijgen een tijdelijke status en volgen vervolgens het inburgeringprogramma. Deze onzekerheid over zowel de situatie in Nederland als eventuele terugkeer werken cumulatief bij de al aanwezige problematiek. Tenslotte vinden vluchtelingen moeilijk of niet de weg naar de reguliere hulpverlening. Culturele en religieuze verschillen, taalbarrières, onbekendheid en het ontbreken van vertrouwen in de reguliere hulp spelen daarbij een grote rol. Om bovenstaande problemen het hoofd te bieden is een specifieke en intensieve aanpak nodig. De reeds bestaande methodiek van Mind-Spring voor asielzoekers op AZC’s wordt in 2004 en 2005 aangepast en verder ontwikkeld ten behoeve van vluchtelingen.