Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen
WERKERVARING
Het is van belang dat asielzoekers en vluchtelingen gaan deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Hieronder zijn dan ook een aantal verwijzingen te vinden naar organisaties en databanken die kunnen helpen met het vinden van passend werk.

Emplooi
is het arbeidsbemiddelingsbureau voor vluchtelingen.
Ruim 80 adviseurs in het hele land werken als adviseur voor Emplooi. Zij zetten hun expertise in om vluchtelingen te helpen bij het vinden van passend werk.
www.emplooi.net

UAF Stichting voor Vluchteling-Studenten
Het UAF is van mening dat asielzoekers en vluchtelingen een plaats verdienen in de Nederlandse samenleving. Een plaats die aansluit bij hun kennis; kennis die zij verworven hebben in Nederland en in hun land van herkomst. Omdat ook hoogopgeleide vluchtelingen op hun weg naar de arbeidsmarkt nog wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, heeft het UAF de afdeling Job Support opgericht. UAF Job Support stelt kennis ter beschikking aan werkzoekenden, werkgevers en adviseurs.
www.uaf.nl

Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden
Hoogopgeleide vluchtelingen vormen een relatief kleine groep per gemeente. Dit leidt er toe dat zij vaak de aandacht ontberen die nodig is om de potentie van deze groep voor zichzelf en voor de maatschappij te benutten. In het land zijn een aantal onderzoeken en projecten te vinden over deze groep van vluchtelingen. In het dossier op de KIEM site kunt u een aantal voorbeelden van projecten en onderzoeken met betrekking tot de hoog opgeleide vluchteling vinden.
www.kiemnet.nl

Werk voor Vluchtelingen
Rotterdamse uitzendorganisatie Werk voor Vluchtelingen bemiddelt vluchtelingen en asielzoekers naar werk en stages.
www.wvoorv.nl

Bureau Buitenlandse Diplomahouders
verstrekt vakbekwaamheidsverklaringen voor houders van een buitenlands medisch diploma die in Nederland willen werken. Op grond hiervan krijgt men een registratie in het BIG-register en/of kan men de opleidingstitel voeren.
www.buitenlandsediplomahouders.nl

Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB)
Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) is een onafhankelijke landelijke projectorganisatie. Vanuit de vestigingen in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag voert het NCB arbeidsmarktprojecten en taal-trainingen (oudkomers) uit en biedt het diensten en producten aan, gericht op het verbeteren van de positie van migranten in de Nederlandse samenleving.
www.ncbnet.nl

Verwijspunt Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid
Het verwijspunt helpt mensen met een buitenlands diploma in de gezondheidszorg, die in Nederland hun beroep willen uitoefenen, op weg naar de juiste instanties.
www.verwijspunt.nl

Sovov
Adviesbureau op het gebied van arbeid, met ervaring in het bevorderen van de instroom en doorstroom van allochtonen.
www.sovov.nl

GGZ Divers
Databank voor vraag naar en aanbod van alle allochtone medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg.
www.ggzdivers.nl