Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen
KORTE OPLEIDING TOT TRAINER PSYCHO-EDUCATIE

De korte opleiding tot Trainer Mind-Spring stelt je in staat om psycho-educatie en psychosociale ondersteuningsgroepen voor asielzoekers of vluchtelingen te leiden. Je werkt hierin samen met een GGz-medewerker die je coacht in je werkzaamheden.

Deelname aan het programma is kosteloos. Voorwaarde is dat je het gehele programma doorloopt (van opleiding tot en met korte stage).

Het opleidingsprogramma bestaat uit theorie, training en praktijk. Je wordt getraind in de volgende onderdelen:
• Trauma theorie
• De normale verwerkingsprocessen; stress, depressie, rouw
• Herkennen van normale en abnormale reacties op trauma
• Stress reductie en omgaan met stress
• Acculturatie
• Hervinden van de eigen capaciteiten en mogelijkheden (Empowerment)
• Vaardigheden in luisteren en vragen stellen
• Individuele- en groepsprocess
• Herkennen wanneer iemand verwezen moet worden voor verdere professionele hulp
• Kennis van de verwijsmogelijkheden (sociale kaart)
• Werving en planning van een psycho-educatie groep

Criteria deelname

(voormalige) vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning of genaturaliseerd tot Nederlander kunnen deelnemen aan de opleiding tot training tot trainer psycho-educatie
• Het is van belang dat je minimaal de Engelse of Nederlandse taal spreekt
• Bij voorkeur heb je een (para)medische, sociale of maatschappelijke opleiding. In ieder geval heb je ervaring met en belangstelling voor het helpen van mensen
• Ook van belang is dat je voldoende tijd hebt om de opleiding te kunnen volgen. Deze bestaat uit 8 daagse (volle dagen) trainers vaardigheden, theoretische opleiding en methodologische training.

Tijdsduur opleiding

• De training uitvoer bestaat uit 8 bijeenkomsten van ieder vier uur. (incl reis en voorbereidingstijd) Twee maal per week
• De praktijkstage bestaat uit 8 bijeenkomsten, 1 tot 2 maal per week van ieder 3 uur
• De bijeenkomsten vinden overdag plaats

Voor de exacte data en locatie kunt u contact opnemen met Mind-Spring.

De training van de opleiding is kort maar intensief. Het programma duurt ongeveer vier weken. Na het trainingsprogramma ga je met je praktijkstage aan de slag. Hierin word je begeleid door een persoonlijke coach en geconsulteerd door Mind-Spring. Indien je zowel de training als stage naar tevredenheid van de trainer respectievelijk coach hebt volbracht ontvang je het Mind-Spring “qualified trainer” certificaat. Ook krijg je een toegangscode tot de website zodat je ook de ervaringen van anderen kunt lezen en eigen ervaringen kan plaatsen. Hier vind je ook updates van het handboek waarmee je hebt leren werken.

Deelname aan het opleidingprogramma wordt beoordeeld middels een intake gesprek.

Met de deelnemers worden persoonlijke doelstellingen geformuleerd. Na afloop van de training wordt met de trainers besproken wat je het best bij je past en wat je het best kan gaan doen binnen de gemeenschap van het AZC of eigen cultuur. Het belangrijkste doel is psycho-educatie geven aan groepen asielzoekers of vluchtelingen. Belangrijk is te weten dat een Mind-Spring groep geen therapeutische groep is.