Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen

Training Mind-Spring voor intermediairs

 

  • Hoe kan je iemand motiveren en realistisch naar de eigen situatie laten kijken?
  • Hoe benader je iemand die alleen maar fatalistisch naar de eigen situatie kan kijken? Hoe reageer je als iemand alleen maar angstig of in paniek raakt als duidelijk geworden is dat er geen uitzicht meer is op het verkrijgen van een status?
  • Hoe ga je als hulpverlener om met hopeloosheid of (emotionele) chantage en hoe schat je in hoe het nu echt met iemand gaat?

Allemaal situaties waarin hulpverleners zoeken naar antwoorden op vragen als:

Hoe kan ik iemand begeleiden, motiveren en weer wat realistisch naar de werkelijke situatie te laten kijken? Heel herkenbaar en lastig voor medewerkers die vaak "patstellingen" ervaren en zich machteloosheid voelen. Hoe ga je om met weerstand in een adviesrelatie? Hoe kan je professioneel ondersteunen maar toch empathisch distantie houden?

Mind-Spring

Mind-Spring geeft trainingen voor intermediairs die met vluchtelingen en asielzoekers werken. Speciaal voor intermediairs die met terugkeerders werken ontwikkelde Mind Spring een tweedaagse training. De training helpt medewerkers om terugkeerders te empoweren, te helpen bewustere keuzes te maken en zich voor te bereiden op eventuele terugkeer.

De intermediairs krijgen een speciaal ontwikkelde gesprekstraining om met mogelijke terugkeerders in gesprek te gaan en mogelijke weerstand tegen het praten over de mogelijkheid van terugkeer te doorbreken.

De training is ontwikkeld door Paul Sterk, ontwikkelaar en bedenker van het programma Mind-Spring: psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen en asielzoekers.

Over de opzet van de training

De twee daagse training kan medewerkers verder helpen en handvatten bieden om te begeleiden bij het maken van een keuze: wel of niet terugkeren. De training biedt kennisoverdracht, een andere manier van kijken naar mensen en gesprekstechnieken.


De inhoud van de twee daagse training en de thema's die aanbod komen:

Dag 1
Negatief zelfbeeld en je positieve identiteit hervinden. Hoe kan je jongeren die in een hopeloze situatie zitten helpen weer hun eigen veerkracht te hervinden.
"Hoe gaat het vandaag met jou" ? Deze module sluit aan bij de Rationeel Emotieve Training benadering (tegenwoordig de 5 G benadering uit de cognitieve gedrag psychologie) en is een praktische methode uit de Mind-Spring methode om jongeren te helpen meer realistisch naar hun situatie te kijken. Middels deze methode help je jongeren te onderzoeken of hun situatie echt zo slecht is of dat hun emoties hun angst versterken en alleen de donkere kant van hun situatie centraal staat.

Rationeel Emotieve Training (5G’s)

Zijn de emoties jou de baas, of neem jij weer controle over jou emoties?

Vanuit de RET benadering zijn een aantal krachtige tools ontwikkeld die je jongeren kunt aanreiken om hun situatie realistischer   in te schatten. Deze RET modules zijn aangepast aan de situatie van asielzoekers en vluchtelingen die mogelijk terugkeren. Jongeren hebben vaak de neiging hun HELE situatie als " dramatisch" te evalueren als er slechts een aspect slecht gaat.

Dag 2

(Psycho-)Educatie:

Diagnostiek on grassroots level

Hoe zie je het verschil tussen psychiatrie en psychische klachten? En hoe ga je om met achterdocht? En wanneer verwijs je ?

De Normale reactie op een Abnormale situatie. Wat is normaal en wanneer wordt het abnormaal? Een oefening.

Gesprekstraining op basis van het "4 manieren van vragen" model, afgeleid van de Roos van Leary.

Vier manieren van helpen, vragen, luisteren die elk een andere uitkomst hebben. Deze techniek is zeer geschikt als techniek bij "het helpende gesprek".

* Deelnemers aan eerdere trainingen waardeerden deze methodiek als zeer behulpzaam.

Wiens probleem is het nu eigenlijk?

Een checklist om problemen te herdefiniëren. Er is nogal eens verwarring over wiens probleem het nu eigenlijk is. Hulpvragers leggen de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij een ander neer. Een valkuil voor elke begeleider. Dit is een checklist en stappenplan om bij de bron en verantwoordelijkheden te blijven.

 


Referenties

Organisaties welke de training inmiddels hebben gevolgd: COA; Vluchtelingenwerk (Blik; Samen); GGZ preventiemedewerkers; IOM (Ierland; Duitsland; Nederland; Swiss; Hongarije en Spanje); Intermediairs in Burundi en Sierra Leone.

De training is inmiddels bij verschillende organisaties uitgevoerd en zeer positief (gemiddeld een 9 op de schaal van 1 tot 10) geëvalueerd door de deelnemers. Per organisatie of doelgroep kunnen thema’s en accenten aangepast worden indien dat gewenst is.

Over de trainer

Paul Sterk

Paul is GZ-psycholoog, ortho- en gezinspedagoog. Werkte 30 jaar bij de RIAGG en GGZ het grootste deel als preventiewerker. Paul ontwikkelde diverse methodieken voor opvoedingsondersteuning, programma’s voor “kinderen in de knel”, en programma’s voor asielzoekers en vluchtelingen.

Het programma Mind-Spring wordt nu uitgevoerd in vier Europese landen, daarnaast ook in Sierra Leone en Burundi en binnenkort ook in Irak.Paul werkte onder meer voor Artsen Zonder Grenzen en War Child in Sierra Leone, Kosovo, Albanië, Burundi en India. Sinds drie jaar werkt hij ook voor HealthNetTPO vooral met terugkeerders in het land van herkomst. Momenteel is hij ook programmaontwikkelaar voor programma’s voor terugkeerders in Ter Apel en begeleidde hij terugkeerders in Sierra Leone en Burundi.

Laatst ontwikkelde training voor de COA:
Herkennen van en omgaan met suicide signalen voor COA medewerkers. (60 trainngen op locatie)

Meer info www.mind-spring.org en www.paulsterk.com.

Contact: 06 51557474