Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen

Factsheet voor trainers
Deze Factsheet is een overzicht van vragen en antwoorden over Mind-Spring. De factsheet is bedoeld om (toekomstige) trainers, relevante informatie te geven.

Achtergrond Mind-Spring

Mind-Spring is een “voor en door” interventie programma (peer-educatie) waarin opgeleide asielzoekers en vluchtelingen psycho-educatie en psychosociale ondersteuning geven aan groepen mede asielzoekers en vluchtelingen. (peereducatie samen met de GGZ) De psycho-educatie en opvoedingsondersteuning wordt gegeven in de eigen taal, en houdt rekening met eigen cultuur en gewoonten. De getrainde asielzoeker of vluchteling werkt samen met en wordt gecoacht door een hulpverlener uit de GGZ. Beiden werken met het Mind-Spring trainingshandboek. Trainers en GGZ medewerkers volgen een opleidingstraject om zich de methodiek eigen te maken .

Hoe lang bestaat Mind-Spring al?

Mind-Spring is het eerste jaar van haar bestaan (2003) opgezet voor asielzoekers en vluchtelingen om hen te ondersteunen bij psycho-sociale en stress problemen. In 2006-2007 is er een nieuwe module ontwikkeld, namelijk ‘opvoedingsondersteuning’, doel hiervan is mensen te ondersteunen bij opvoeding in de nieuwe cultuur of belastende woonomgeving zoals AZC’s.

Hoe is Mind-Spring in Nederland georganiseerd?

Mind-Spring is een zelfstandig project, dat opereert vanuit ARQ psycho trauma expertgroep in Diemen, maar in de uitvoering samenwerkt met verschillende GGZ-instellingen.De uitvoering van de cursussen in asielzoekerscentra of binnen gemeenten, valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken GGZ-instelling in de betreffende regio, of die van  Vluchtelingenwerk in samenwerking met de lokale GGZ.

Wie kunnen er Mind-Spring trainer worden?

Mensen met een vluchteling en asielzoekers achtergrond kunnen zich in principe opgeven voor de opleiding tot Mind-Spring trainer. Wij zoeken bij voorkeur mensen die al een sociale, (para)medische of onderwijskundige achtergrond hebben.  Ook mensen die van nature al een bijzondere positie binnen een gemeenschap hebben blijken uitstekende trainers te kunnen worden. Denk hierbij aan ouderlingen, paramountchiefs en dergelijke.Omdat de opleiding veelal in het Nederlands wordt gegeven, is het noodzakelijk dat je ten minste redelijk Nederlands verstaat en of Engelse taal beheerst.Belangrijk is dat je zelf kan luisteren naar anderen en een deel van je verleden een positieve plek hebt kunnen geven. In een intake gesprek bespreken wij of jouw achtergrond en motivatie past in het beeld van een Mind-Spring trainer. 
 

Hoe kan je Mind-Spring trainer worden?

Je kan contact zoeken met Barbara Kieft om een oriënterend gesprek te hebben om gezamenlijk te kijken of het Mind-Spring trainerschap bij jou past.Wij onderscheiden drie niveau’s van trainers:
1-       trainees; dit zijn Mind-Spring trainers die net de theoretisch deel  van de opleiding hebben afgerond. Trainees is een ander woord voor stagiair.
2-       Mind-Spring trainers zijn trainers die de stage periode met goed gevolg hebben afgesloten met een theoretisch én praktijk diploma Mind-Spring trainer. Mind-Spring trainers beschouwen wij als (ten minste) voorlichters eigen taal en cultuur.
3-       Nadat gebleken is dat je een ervaren trainer bent en zo’n tien cursussen deskundig hebt uitgevoerd, kan je senior trainer worden.
4-       Enkele trainers hebben naast de Mind-Spring opleiding ook een diploma als maatschappelijk werker, arts of psycholoog. Wij beschouwen hen dan ook als “Mind-Spring trainer plus” en als GGZ professional 

Kost het iets om Mind-Spring trainer te worden?  

In principe kost de opleiding geen geld. Wij hebben zelfs beperkt budget om enkelen tegemoet te komen in gemaakte reiskosten en zo in de gelegenheid te stellen de opleiding te volgen.Wij verwachten wel dat je zelf moeite doet om te kijken of je via een regeling (trajectbegeleiding, CWI e.d.) de reiskosten vergoed kan krijgen van jou gemeente.
Na de opleiding volgt eventueel een aanstelling bij Arq als mind-spring trainers (betaald, niveau Maatschappelijk werk)

Wat zijn GGZ co-trainers?  

Dit zijn GZ medewerkers, preventiemedewerkers of SPV ers die in de HA praktijk werken. Enige feeling met asielzoekers is wel gewenst.  Voor opvoedingsondersteuning is enige pedagogisch adviserende ervaring wel een vereiste.

Waar worden Mind-Spring cursussen uitgevoerd? 

Er zijn drie verschillende plekken waar Mind-Spring groepen worden uitgevoerd.
1.        Binnen AZC’s en andere opvanglocaties ten behoeve van asielzoekers.
2.        Mind-Spring t.b.v. vluchtelingen in regio’s worden veelal samen met en door vluchtelingenwerk georganiseerd.
3.        Mind-Spring op uitnodiging van de gemeente (WMO of integratie) voor de doelgroep uitgenodigde vluchtelingen, pardonners e.d

Hoe zijn de gezagsverhoudingen?  

De lokale GGZ instellingen blijven eigen baas in de uitvoer, wel vinden wij dat zij het draaiboek zo veel mogelijk moeten volgen als ze de groepen als Mind-Spring groep uitvoeren. Binnen de opleiding voor GGZ medewerkers is veel aandacht voor dit facet.

Wie bewaakt de kwaliteit van de co-trainer en het eindproduct?

Dit is een gedeelde actie tussen Mind-Spring en de lokale GGZ. Hier is aandacht voor tijdens de opleiding voor GGZ trainers. De lokale GGZ coached jou als trainer maar ook wij als Mind-Spring coördinatie verzorgen bij en na-scholing en evaluaties.

Hoeveel GGZ instellingen werken samen aan Mind-Spring?

In 2018 zijn het 17 instellingen / regio's die actief zijn in  GGZ instellingen / regio's.

To be updated 2018

Hoeveel Mind-Spring trainers zijn er?

In de loop der jaren zijn er ongeveer 200 trainers opgeleid.  Door verloop, vinden van een baan e.d. zijn er enkelen niet meer actief. In 2018 zijn er 64 trainers waar wij contact mee hebben. Het blijft telkens nodig nieuwe trainers op te leiden omdat er enerzijds verloop is onder de trainers (door oorzaken zoals genoemd). Anderzijds omdat er een nieuwe doelgroep zich aanmeld als asielzoeker. Momenteel is er bijvoorbeeld veel behoefte aan Eritreers en Syriers die Mind-Spring zouden kunnen uitvoeren. 

Welke taken voert Mind-Spring coördinatie uit?

De GGZ maakt wel gebruik van de coördinerende kwaliteiten van Mind-Spring bureau. Wij leveren Mind-Spring trainers en doen de zogenaamde “matching” tussen trainer en GGZ medewerker. Ook assisteren wij bij het contact leggen met COA en medische zorg en COA, GZA binnen centra. In feite is het meestal zo dat bureau Mind-Spring de eerste contacten legt omdat iemand signaleert dat er behoefte is aan een Mind-Spring groep.

Rol van Mind-Spring in het voorkomen van Kindermishandeling.

Mind-Spring ontwikkeld een module "Junior" dit om ook kindermishandeling te voorkomen!

Wat is de rol van de ParnassiaBavogroep binnen Mind Spring?  

De PBGroep heeft in feite twee petten op.1- Arq is de moeder organisatie waar het landelijk Mind-Spring coördinatiebureau is onder gebracht. (afdeling Kenniscentrum Migratie) 2- Daarnaast zijn de regionale vestigingen uitvoerend GGZ instelling die productie levert. Deze twee hebben elk een eigen taakstelling en budget.Het Mind-Spring coördinatie bureau behandelt Arq dan ook als een "vreemde uitvoerende GGZ" instelling. Die maakt eigen productie afspraken en moet ook eigen gegevens bijhouden en aanleveren via productieformulieren.

Worden Mind-Spring trainers beoordeeld / geëvalueerd?

Mind-Spring trainers worden op drie momenten geëvalueerd en of beoordeeld:
1.        In een intake gesprek
2.        Na de eerste theoretische training van 8 dagen.
3.        Na uitvoer van de eerste twee stage groepen.Beoordeling in samenspraak met GGZ co-trainer en coördinatie Mind-Spring.

Worden Mind-Spring trainers betaald?

Mind-Spring trainers komen  in dienst van Arq en worden bij GGZ regio's gedetacheerd.. Meer informatie bij Arq..

Hoe gaat dat met geven van cursussen?

Je voert samen met een GGZ medewerker de groep uit. Ieder met eigen deskundigheid en meerwaarde. Wij vinden dat er in principe altijd een tolk bij moet zijn.

Zijn er nog meer Mind-Spring activiteiten in ontwikkeling?

Mind-Spring v junior. ven 13 plus zijn sinds 2017 actief in meerdere regio's

Mind-Spring contactgegevens:

Mind-Spring  algehele coördinatie en trainer van trainers en uitrol groepen:  Miranda Broersen bij Arq in Diemen
Paul Sterk; methodiekontwikkeling en trainer van trainers opvoeding ondersteuning.