Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen

logo samah nw

Partner in ontwikkeling van Mind-Spring Junior ontwikkeling is Vrienden van Samah.
Adimka Uzozie en Maria Verkade maken onderdeel uit van het ontwikkelingsteam van de Junior versie van Mind-Spring.
http://vriendenvansamah.nl/

Onze missie
Wij dragen bij aan de verbetering van het welzijn van jonge alleenstaande asielzoekers in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar, hun belangen te behartigen en hun positie in (zowel) de Nederlandse samenleving als in het land van herkomst te versterken.

Onze visie
Jonge asielzoekers verschillen op veel punten niet van ‘gewone’ jongeren; ze hebben dezelfde behoeften, vragen, interesses en gedragingen als hun leeftijdgenoten. Ongewoon is de situatie waarin zij verkeren. Het opgroeien in een nieuwe omgeving, zonder familie en in onzekerheid over je toekomst, brengt vele uitdagingen met zich mee.

 

Contactpersonen
Adimka Uzozie
Email: adimka(at)vriendenvansamah.nl
Tel: 06 – 510 335 97

Maria Verkade
Email: maria(at)vriendenvansamah.nl
Tel: 06 – 483 517 65