Login :
Password :

Register here 

 

TRAININGEN EN CURSUSSEN

Om psycho-educatie en psycho-sociale ondersteuning in de eigen taal en cultuur aan te bieden heeft Mind-Spring verschillende programma’s ontwikkeld.

Opleiding tot trainer Mind-Spring
De psycho-educatie en psycho-sociale ondersteuningsgroepen worden in de eerste plaats begeleid door speciaal opgeleide asielzoekers en vluchtelingen, de Mind-Spring Trainers. Na het met succes voltooien van de opleiding tot trainer (bestaande uit een training en praktijkstage) ontvangen zij een Mind-Spring certificaat “qualified trainer”.

De werkzaamheden na de opleiding vinden vooralsnog plaats op vrijwillige basis. De meerwaarde voor de opgeleide vluchteling is, naast de eigen motivatie en voldoening in het helpen van lotgenoten, het kosteloos volgen van een professionele training, opdoen van werkervaring in de GGz in Nederland en het ontwikkelen van een netwerk in de zorg. Het moge duidelijk zijn dat deze activiteiten alleen al de kansen op de arbeidsmarkt in de zorg vergroten. Mind-Spring zet zich tevens in om door hen opgeleide trainers elders werkzaamheden in de zorg aan asielzoekers, vluchtelingen of migranten te laten verrichten. Op deze site staan een aantal links die hiertoe een aanzet kunnen geven. Ook maakt Mind-Spring gebruik van haar eigen netwerk in de zorg.

Cursus voor coaches uit Geestelijke Gezondheidszorg
Een Mind-Spring trainer begeleidt groepen in samenwerking met zijn of haar coach van een lokale GGz instellingen. Ervaren Mind-Spring trainers kunnen in de toekomst ook zelfstandig groepen gaan begeleiden. Het trainen van GGz-medewerkers tot coach is een ander onderdeel van Mind-Spring. Gezien de landelijke inzet van Mind-Spring en de pool van trainers die op diverse locaties in Nederland ingezet kan worden is het noodzakelijk dat Mind-Spring samenwerkt met GGz instellingen. Veel GGz instellingen die de groep van vluchtelingen en asielzoekers bedienen spreekt het Mind-Spring programma erg aan. Inmiddels werken een tiental instellingen mee in de vorm van coaching. Voor deelnemende instellingen nieuw geïnteresseerde GGz instellingen organiseert Mind-Spring een cursus voor coaches die samen gaan werken met de Mind-Spring trainer.

Overige cursussen
De uitvoer van psycho-educatie door Mind-Spring trainers vindt vooralsnog grotendeels plaats op asielzoekerscentra in Nederland. Medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers die de centra beheren komen geregeld problemen tegen in hun werkzaamheden met asielzoekers op de centra. Op verzoek geeft Mind-Spring cursussen deskundigheidsbevordering aan de COA medewerkers. Hierdoor krijgt men meer inzicht in de problematiek van asielzoekers, hoe daar mee om te gaan in het dagelijkse leven op een AZC en de eigen rol en invloed als COA medewerker daarin. Een bijkomend voordeel is dat COA medewerkers op de hoogte raken van het programma van Mind-Spring en meer gemotiveerd raken om asielzoekers te verwijzen naar Mind-Spring bijeenkomsten.

Diverse andere organisaties benaderen Mind-Spring met vergelijkbare vragen. Hoewel het niet tot hoofdtaak van Mind-Spring behoort zal er toch gekeken worden in hoeverre opgeleide trainers op deze vraag kunnen inspelen middels het geven van cursussen en trainingen.

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

web builders are: Paul Sterk and Sjoerd Adema