Login :
Password :

Register here 

 

Untitled document Untitled document Untitled document
Arq Kenniscentrum migratie neemt coordinatie Mind-Spring geheel over.
 Mind-Spring

Coordinatie Mind-Spring: Zowel Psycho-educatie voor volwassenen, Ouderschap en Junior groepen wordt door Arq kenniscentrum Migratie verzorgd.
Klik op de link voor meer informatie over opleidingen en uitvoer:

 https://migratie.arq.org/preventie/mind-spring

Momenteel werken wij ook hard aan het ontwikkelen van een module Mind-Spring Junior 13 plus. Mede mogelijk gemaakt door kinderpostzegels!!!
Werving trainers Mind-Spring Januari 2018 gestart

Mind-Spring is voor 2018 weer voor het geheel ingekocht door de nieuwe zorgverzekeraar Arts en Zorg, die de zorgverzekering voor asielzoekers heeft overgenomen.

artsenzorglogo
Zowel de psycho educatie, opvoedingsondersteuning en Junior groepen worden gecoordineerd door Arq kenniscentrum Migratie in Diemen.

Om onze groep trainers te versterken start in Januari 2018 weer een opleiding voor mensen met een vluchtelingen achtergrond.

Download hier de vacaturetekst.

arqlogo

Contactpersonen

Petra Beurskens
p.beurskens@arq.org 
Mobiel 06-17113381

Miranda Dabboubi Broersen
m.broersen@arq.org
Mobiel 06-13136607

 

  Junior
 

13-05-2016 Mind-Spring Junior
Mind-Sp ring ontving subsidie voor het ontwikkelen van een Mind-Spring Junior versie. Deze subsidie ontvingen wij van de stichting Kinderpostzegels!
Wij zijn zeer blij met het toekennen van deze subsidie en kunnen deze training (waar veel vraag naar is) gaan ontwikkelen.
Inmiddels (mei 2016 is de train de trainers achter de rug als ook de eerste pilot met kinderen en ouders op het AZC Almere. Ook in den Helder en st. Annaparochie is een groep gestart.
Lees hierover op de Junior pagina's (link hieronder)

De Junior versie is genomineerd voor de nationale jeugdhulpprijs.
Stem nog tot 24 November op ons op:  www.nationalejeugdhulpprijzen.nl . of kijk op de junior pagina voor de link!

ga naar: www.mind-spring.org/junior  voor meer informatie

contact: p.sterk@zonnet.nl
info@mind-spring.org

Stichting Mind-Spring ontwikkeling en internationale uitrol.

logoMind-Spring.org

Deze website (Mind-Spring.org) blijft voor Mind-Spring als organisatie (www.Mind-Spring.org) waar Paul Sterk de coordinatie van voert. Naast diverse programma's voor intermediairs (IOM, DT&V; COA; Vluchtelingenwerk en GGZ ontwikkelen wij nu ook een nieuwe module:

www.Mind-Spring.eu (.eu) is het mind-spring onderdeel welk  verwijst naar Europeese landen waar Mind-Spring in ontwikkeling is. Vooralsnog 2011 Belgie en Denemarken. Meer daarover op hun websites:
http://www.flygtning.dk/mindspring
http://www.mindspring.be/nl/mind-spring

De stichting Mind-Spring

tumbStMSpring

1-12-2012 is Mind-Spring een officiele stichting:

De stichting heeft ten doel:


- het (doen) ontwikkelen en uitvoeren van programma's ter bevordering van de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijk welbevinden van vluchtelingen en asielzoekers, vrijwilligers en professionals die met deze doelgroep werken;- het beschermen van het intellectueel eigendom van de Mind-Spring programma's ontwikkeld door drs. P.A.M. Sterk, welke programma's met toestemming door de stichting worden gebruikt.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het (doen) organiseren van activiteiten en/of bijeenkomsten;- zowel nationaal als internationaal - al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk,nuttig en/of gewenst is.
De stichting beoogt niet het maken van winst, en heeft een ANBI status.

Over Mind-Spring
Mind-Spring is door Paul Sterk ontwikkeld in samenwerking met een aantal asielzoekers en de GCA). Mind-Spring is een psycho-educatie en opvoeding ondersteuning programma in de eigen taal en cultuur ontwikkeld voor en door asielzoekers en vluchtelingen. Speciaal opgeleide vluchtelingen en asielzoekers geven psycho-educatie en psychosociale ondersteuning aan mede asielzoekers of vluchtelingen. Deze groepsbijeenkomsten hebben het karakter van een training waarin specifieke problemen van asielzoekers en vluchtelingen behandeld worden. De asielzoekers en vluchtelingen worden geinformeerd over problemen die kunnen spelen op het gebied van stress, depressie en lusteloosheid, trauma, rouw en schuldgevoelens, ontheemding en acculturatie, verlies van verworvenheden in eigen land en

de dagelijkse beslommeringen op een asielzoekerscentrum). Verder wordt aandacht besteed aan waarom men deze problemen kan hebben en wat men er zelf aan kan doen. Bij meer ernstige problematiek wordt door verwezen naar meer professionele hulp.

Het programma Mind-Spring wordt aangeboden aan asielzoekers op diverse asielzoekerscentra in Nederland. Ook wordt het programma aangeboden aan vluchtelingen (statushouders) buiten de centra.
Voor deze landelijke aanpak werkt Mind-Spring samen met diverse instellingen uit de Geestelijke Gezondheidszorg, de GCA en GGD, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, VluchtelingenWerk groepen en diverse organisaties in het werkveld van asielzoekers en vluchtelingen.

Stichting Mind-Spring

Postjeskade 183hs
1058 DS amsterdam
0031(0)20 6188105
info@mind-spring.org
www.mind-spring.org

KvK nr: 56495897
IBANnr: NL 12 TRIO 0391 1067 32

Bank sinds 2016 van ABNAmro naar Triodos over gestapt!)


----------------------------------------------------------------

 


 

 


Untitled document Untitled document Untitled document Untitled document Deze pagina's worden niet goed weergegeven in InternetExplorer.  Gebruik  Firefox of Chrome, dan doen alle dropdown menu's het wel weer.

Mind-Spring heeft een
ANBI status
d.w.z. dat giften
belasting aftrekbaar zijn!
KvK nr: 56495897
IBANnr: NL12 TRIO 0391106732

Voor meer informatie over de stichting,

www.mind-spring.org/foundation/
homepage of the foundation (stichting) Mind-Spring

Ook de Jaarrekeningen zijn daar te vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web builders are: Paul Sterk and Sjoerd Adema